20: SQL query failed

Query: SELECT UID FROM authorizator WHERE SessionID = '' AND SiteCode = 'gevepe';
QueryTime: 0.00026488304138184
Text: Table './5585_gvp/authorizator' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 376
Host: sql
Database: 5585_gvp
User: 5585_gvp

30: result

Text: Invalid resource
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 377

20: SQL query failed

Query: SELECT * FROM authorizator WHERE SessionID = '' AND SiteCode = 'gevepe';
QueryTime: 0.00015997886657715
Text: Table './5585_gvp/authorizator' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 542
Host: sql
Database: 5585_gvp
User: 5585_gvp

30: fetch_assoc

Text: Invalid resource
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 543

30: num_rows

Text: Invalid resource
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 544

20: SQL query failed

Query: INSERT INTO authorizator (HttpHost,SiteCode,SessionID,UID,LoggedIn,LastActivity,IP,Host,Browser,Referer,Site) VALUES ('gvp.wladik.net','gevepe','','0','1719083134','1719083134','34.239.176.54','ec2-34-239-176-54.compute-1.amazonaws.com','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)','','/download.php?file=b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc')
QueryTime: 0.00022506713867188
Text: Table './5585_gvp/authorizator' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 550
Host: sql
Database: 5585_gvp
User: 5585_gvp

20: SQL query failed

Query: DELETE FROM authorizator WHERE LastActivity < (1719083134 - 900) AND IsLong <> 1;
QueryTime: 0.00013899803161621
Text: Table './5585_gvp/authorizator' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
File: /d1/www/domain/wladik.net/gvp/ssps/class.authorize.php
Line: 557
Host: sql
Database: 5585_gvp
User: 5585_gvp
ࡱ> Z\Y[0bjbj 2:ΐΐ_!!!!!5555I,5ufff /9!fffff!!Gffff!! ff ff:J5f ]0.[ f[ [ !$ffffffffffffffff[ fffffffff :Specilni teorie relativity 26. ledna 2007 10:58 Albert Einstein - povodn Yednk Autor dvou teori Speciln Obecn (obecn teorie gravitace) Otzkou je, zda je ta teorie pravdiv .. Ned se potvrdit experimentln (vsedky se tak mus sprvn interpertovat) V 19. stolet panoval nzor, ~e tmaY cel fyzika u~ je objeven a bude uzavYenou vdou.. Je nutn doYeait dva tYi problmy... Jen~e ty pYekopali celou fyziku Prvnm z nich bylo doYeait el.mag zYen V sou asn dob se jedn, jestli jeho teorie plat. Zd se, ~e jeho dv toerie se nedaj spojit do jedn fyziky.. Bud teorie gravitace nebo kvantov fyzika .. Ob jsou zsadn.. Bud neplat prvn, nebo druh, nebo jsou sou st njak komplexnja teorie Jeho teorie vyplynula bhem mYen rychlosti svtla Prvn zmYen ryvhlosti svtla doalo kvoli vesmru, a tam byla tak poprv zmYena Bud neplat Keplerovy zkony pro obh planet. Nebo je rychlost svtla kone n.. Doalo se k zvru, ~e rychlot svtla je kone n. Ovaem zase byl problm, k jakmu tlesu je dna ta rychlost 300ms. Zjistilo se, ~e rychlost svtla je stle tch 300ms HYPERLINK "http://zapocet.kvalitne.cz/fyzika/index.html" http://zapocet.kvalitne.cz/fyzika/index.html => Rychlost svtla je vaude ve vakuu stejn ve vaech smrech Nezle~ na pohybu pozorovatele Nedoalo k ~dnmu skldn rychlost 2 ter = prostYed, kde se aY vlnn ( zkladn, aboslutn soustava, jej existenci pYedpokldal Newton) a vaude se aY vlnn stejn Michelson se to pokouael dokzat, ale na nic nepYiael, tedy negativn vsledek nedoalo k ~dn zmn vo i pohuby zem Nobelovu cenu nedostal za speciln teorii relativity (m ji za nco jinho) Einstein vyslovil dva pYedpoklady Principy spec. Teorie relativity (neprislo se na pokus, ktery by to vyvracel, ale zase se nevi, jak to potvrdit) Pricnpip konstantn rychlosti svtla = ve vach inercilnch vzta~nch soustavch m rychlost svtla ve vakuu stejnou velikost, nezvisle na vzjemnm pohybu svtelnho zdroje a pozorovatele. Ve vaech inerc. Soustavch m rychlost svtla ve vaech smrech stejnou velikost Princip relativity = ve vaech inercilnch soustavch plat stejn fyzikln zkony (vaechny vztahy stejn tvar...) (Galileo to pYedtm definoval pouze pro mechanick8bf" $ *,tv n p !!""#####:$*&ŹŹũŗŹŇŹŹŹn\#hB*CJOJQJ^JaJphfff0jh^8h^8CJOJQJUaJmHnHuUh0JCJOJQJaJ"jhCJOJQJUaJ*jhCJOJQJUaJhCJOJQJaJhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJhhB*CJOJQJaJphhCJ"OJQJaJ"#8Vbf$ (  T X & F9D^edAA[$\$^edAA [$\$edAAB*.rvXvp t x R!!"" & F9D^edAA & F9D^edAA & F9D^edAA[$\$^edAA fyz. Zkony, einstein to rozaYil na vaechny zkony) v tchto soustavch nelze pou~t pYmo spec. Teorii relativity otzka synchornizace hodin = dve moznosti: Nekonecne pomalu prenaset na dana mista z mista serizeni Einstein navrhl je serizovat pomoci svetelnych paprsku (zalozeno na princpiu konstanti rychlosti svetla) Sou asnost nesouvilch udlost nen ve vaech soustavch stejn Rychlost svtla je stle C, nes t se s rychlost dan soustavy!! => vede k roznm paradoxom... Screen clipping taken: 1.2.2007; 11:28 Prvn soustava se pohybuje ur itou rychlost u, kterou uj~d t pYedchoz.. Rychlost svtla se toti~ nes t s rychlost u! Z pohledu soustavy je as nastaven ok, ale z pohledu z "venku" se asy tvY zpo~dn.. (rovnomrn pYmo ar pohyb) Screen clipping taken: 1.2.2007; 11:31 => nen mo~n synchronizovat hodiny ve dvou inercilnch soustavch.. 2 nesoumstn udlosti mo~ou bt rozn sledovny ( v roznm asovm sledu) PYi pYepo tn nedojde k poruaen kauzality (dosledek nepYedchz pY inu) maximln za jinou dobu Dilatace asu = kdy~ sleduji njakou udlost, kter trv roznou dobu, tak tato doba nen stejn ze vaech pzorovnach soustav.. Dochz ke zmn asovho intervalu. Svteln hodiny Vymyslel Einstein, pro nzornou ukzku delatace casu Msto kyvadla kmit svteln paprsek - V soustave, v n~ jsou hodiny v klidu mYm vlastn as trvn njakho dje Screen clipping taken: 6.2.2007; 15:30 (c * -t)^2 = (v * -t)^2 + (c*-t')^2 c^2 * -T^2 = v^2* -T^2 + c^2 * -t^2 . . . -t^2 = c^2 *-t^2 / c^2 - v^2 -t^2 = -t'^2 / 1 - (v^2 / c ^2) -t= -t' / odm(1 - (v^2 / c^2) ) Mezon = pronik z vesmru, energi Rozpadaj se v horn vrsv atmosfry, v jejich klidov soustav Pohybuj se rychlost 2,998 * 1^8 ms -t' = 2* 10^-6 s. S = 600m Dostanou se ovaem do vzdlenosti 9 km. Byl pou~it tedy Einsteinov vztah > Po prav jeho vztahem se zsk drha pYibli~n 16km Tak~e u~ je odovodnno, pro se v atmosfYe rozpadnou a~ po 9 km. Kontrakce dlek Zmna dlky.. Ze vaech okolnch soustav se pohybujcch se jev ty mena <- SeYzen asu ^2 / V nerovn 0 -t > -t' "######:$>$<%@%*&.&2&& ''''r(v()))L***[$\$^edAA*&,&.&2&&4+6+8+:+<+>+B++/0000000Ͻ۳ۚۍyidd h*h5CJOJQJ\aJ*&hB*CJOJQJ^JaJphfff*hCJOJQJaJ*0jh^8h^8CJOJQJUaJmHnHuhCJOJaJ#hB*CJOJQJ^JaJphfffhCJOJQJaJhCJOJQJaJ0j5h^8h^8CJOJQJUaJmHnHu*6+:+>+B+++++(,,,0,4,8,r,,,,,@---.4.8.L..[$\$^edAA & F9D^edAA..R/V////00000000 [$\$edAA[$\$^edAA01h/R . A!"#$% 5Dd  A?Èimage001Picture 1C:\6A541E65\4F39C274-5BDD-463D-9B57-627698D3CFF2_files\image001.pngb e 1D9(qvx D+n e 1D9(qvxPNG IHDRihsRGB VIDATx^1G Fw|΀'A!Й)=2¸vNJRFJ*Iw s:7@AUP {(s!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(3!%@(34#p:lFly H p>mE EK) `NVP4hFEk!6 Ec D EkK2vj(x!@Q4/$@`&0$m:zOzxA%䨀I>]fy4 )j-pR,gjQ餏\X=1M%_(Z6{@EM5[:?zj"%yyE}[:=h.=1l$ڿì|(յ&ٲGٲQ֒f^%숳I^Gl~JN fr#E'ꜿ}~!wo #Hm=80!0DΖi嗱wF%Dzz8+r]6vHG%TyNFcEpwm<8= kP*\imND%lhf*Zg-j.!4,yyp^N nM-gܕW'k#!1_1th?v)dY_..6$tm|o/k(S|9/vcʎecW;y-3ϝO.[e݇_޿_7~1)"z.W2sF7; #K 994P$bU%VqRϻ㝓|o{jZ]$o"t$R&uuhVBkȦsMuhةA䎆{5[E_#XB5_5P?%|3[ȷ1OGNKVd7<,{l m$?}/ɓG;M XJD !dhӑgʁaԖ.m* CU-QUL8j8 ݻe-M&$HN& ɩD Ua* g){9Cn5Uid[U)jE3w'iԦRI*DR.udůW?W!:VB%R:ԩC*mnIsN+,j -os]'^"u7Z(=IXHl$kIlҩpdMims HJ7fk;ʆ;M-k"e- 6vm" lػw=oh!r] :iJ;kP3hVP(n! D SPI1L3F1Q[uѪ#o`pN]3Ya(q h 6-x{+z똳|yAYCFOE}r6h-|(!CBj'gk,V?UEhzxP/ h l6_$ WLxK(%x8fiP:Eo@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@l(ZR"o@lmg`z!~ 1 BQBhۘ.Q&梨-bmG]!9d˵ż~@S&{7%˙T|j+*O2&oc2I )ZҴ%^L)\ԩfN}uC&?Wƛci͉ɿ*ou[T+'0p8jWI)鶤 .&+׷ϧN~u*m29G &sݞ^|8{Ỉg]U -ZBK$LLRBb S糧}3'v[Mv8&pU/|zxҌۻHX@hM/_=j{ihҮ,0L "ָ1(65 'GNߐ'l z%^ؒ@/@zaK ;@ [-) l z%^ؒ@/@zaK ;@ [y9tma`4R/&YZ-@Z] N& '8\]db>̳:=>D9Ы+YW]EШVo(yG@^Em͂6`! F@^(YJky%umҒ"PJUcYK̔X#?NY^|8pΒ@};9)82f3-z"I8e8G؄2bSz|M*Ϧ i^`b5F%4lcÈBe# vl/'^*|eыH^a;_wZ{)0Pl)vh>e]&|Ef:x"c}s^x Oi"2T]ff{Qw a ?Ջ*ANhQ]*&4HF,2 Llr O!)Pn} E!)mfmPGF-P&A yp+DSiҋT0f" EI0Fmc Upá191C " w'ի'zo @/)B 8"x @/)B 8"x ;RYC|PZOW WЁe쩍/8$$;`ݗ_?^V o>KiwO];Hî_^iK^I_{.nWˑI/((/!O 4l_L:z Wz{zԽ ?Ұ}˜^(;ܟjD%Rs/q-=N]N&q'Yu~1l~1i;CaE^TE4G+v}$f]ƕ׽fq9sE܋!V*Y~ޢԋsk9 ks6jEXl'Y[>:9}oYhpQs&߷ˉZɴX8g^iٶ*o .1/`߲@1Qemc$bHX߁1"ϘV }KnQ ΐ&,,z D/X~ ~ή4bhЋH?b^mыj"#BE\^&|Hznme"{ |3HE bKB6 9"j Åjx5I^Pe9"p^Q@ E U# qzfs!Y=r,:| &0|;|vC/Z8]Y?=owXv9 h sx/(L7XHE08VN`\Rlx,oy 0X}xx|~ Ӯ̨{eϾٲU 4tV^n(=-$q&(_(K3cF/ʯ~UYO&92b^dTR}kʙܾFI2bY'Ɍ)zYI"?Ec$%ˈ1!`@/X@hf~狣+gS7o 13"'%|Y[X<9bގ}˕y˘F,g3*vʩk/^=y6ظ7,.+-o|ױGX'sC/r6Z0浟X9Xt&dT9_g P|A'@ [RA=@/lIa `K% ^-–vzA@ [RA Q_rqIENDB`Dd A?Èimage003Picture 3C:\6A541E65\4F39C274-5BDD-463D-9B57-627698D3CFF2_files\image003.pngb]8َrAVqei99+n18َrAVqeiPNG IHDRW#jsRGBIDATx^;vI`žgV`V`&q2!ML3RI++`ŷ%XQ]̡?fy{{E Oc5\X H- HnZ-Vݘ ( [1 @@hQ@Xuc&@7 ТoLo @EbՍ @@ҿŪ39@U7fHs- ,ˎEcXC>B^k n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`n) ˬ^ @`<b 3Sd;ҿȲ4;SAʛ#@s ŗ 0B@@s ŗ 0B@@s ŗ 0BS @ ?z!4qV(BELG$@ @+;hsKC,D?\w@3R#P?gniO>rF@aKd+Pyw19`)PmMI|95YMAj>q L `6*Lo q%uTS ;)z%@ PAVW .PUO~[@ӧ' P@UP 4"@@nn!POϡUu3 ԐT,PCW\C#@LŧL3c [jfIc PFG @@ҿŪ39@U7fHs- HnZ-Vݘ ( [1 @@hQ@Xuc&@7 ТoLo @EbՍ @@ҿŪ39@U7fHs- HnZ-Vݘ ( [1 @@hQ@Xuc&@7,\.ooo Lt? N@2 HtZ&@@:Xeh+Lt? N@2 HtZ&@@:^H' kJWb22h+3$I5ND?f T@'8 HD%@@R韔_H$ kIR~ @ OY$I5ND?f T@'8 HD%@@R韔_H$ kIR~ @ OY$I5ND?f T@'8 HD%@@R韔_H$ kIR~ @ OY儻J`% l@ae˯?]? }Yϔ7{]K5]-Ϯ:6onu凟lk7&tqgA,9{ooX?zpz'ݍg}]G/O,>(![snϵpq_?n|:yד_}wrO>Տ6ϥ4Q'iڪV+_ƸuW:,[.`?;BHAව]s_J3wWH H3@KW@ZuՕIV*m'?Bg=lu$ҿXKrK@U\nҽҿ+ptkZ?k9 X\}" 蹷f5W o"NӢz_} p%0/W+ - twTT@gZ݊,t72 H%Ёz@"x!t7:E]9XP}H( k:dF@gS "t7 F IC X E4,7rEcƆlm VO7:ۚFkғ;֣I^o6u|Nw+/!=#ٔBGrWHz 2o& t*C\[k,Cz^+mb+utNw+-ah+cj#(Y@\Zf_ke+􏩭SOව7p[F_N:.% A=SoV+t7Yҿ85V՘yCo:K~Ӏ@Y},Jd?B8 HX.I 3z,=ҿq2%*y@25LRX} \į<tt7TaW~W>_sOn~}t?;?͖u+0StAH!5gyُ{h>yhҿ;LH^̨;Z듣]'aR V]H4o+mп~~z]Y|z~ǻS_<&=W"Rout7:MÀ2V3_uy:ԝ!?xX;B H? x70"Ys7\ݰcbOX OOg{HmW 47T@WZl\]c#0M@OnGk]F>_OM~7W=4 H@ˢ} H|kӳg=\FC_|ؚݞGDQghdV# T(VבE4$J輁ܓu|8v HbfGO# OG d& 3+ȶ- WEYw6oɟut@?ߺ%E3 lYW;z:mnxvql0ă= kʼ믴ϮT:Ddך: 9H7T#Vg[6ٖF* WnʚImm H4ߵŞ4*q$ФZ%w7x" #M[=~v7f- c̎VOe[=&\pǒ[ , >|q=iߎwv{gq%@`OwEs~H?$ݐE?0B@,?U.9Dnxs + Gzq;mh+Cݮj5C@Ual<]BBgH[}\7Sg3NwGӹ<<'^mud&IE~' Da{!vzN ks`~M)v/Ӟz,ͭuҾk;^k_wol~Gú{ HU?.ut7<v~Pmo/hVŵf{en9hq[=Yc*Z`fEW6yKymP HqnIKYϧYyxbfNM0韪#ڽ[/= P@s_M S{g { PBK PBK PBK PBV|xM32H'E// X]}z8C@Qѣ8xُno=(7 P/Z#z-W뫵zf{+ϮߔghD-B +-rЙ._-~<OY|z~zw"@hkף,.[||u-{;ߣ1 P/Tc;z?y7`c+r;}rV&\=?VgȞDxe'\=<@?:ڋ_]34wO?0k<@9m+󓶞Z'B;?!= XV1%@@B3 P/bK @`Sqn"@@v~ʮ @`.- ˮ @`.- ˮ @`.- ˮ @`.- ˮ @+7=rjSS5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}_) @&_S5}4U[wIENDB`^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalCJPJ_HaJmHsHtHDA`D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List B^`B 0 Normal (Web)dd[$\$4U`4 0 Hyperlink >*phDV D 0FollowedHyperlink >*phH"H ^80 Balloon TextCJOJQJ^JaJR/1R ^80Balloon Text CharCJOJPJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] _ :*&0 "*.0Z_X8@0( B S ?RTp48[ L^`CJOJQJo(^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.8[8[kr8[nr8[HirRT6 ^`CJOJQJo(4ȩ n(%4ٔEVUn%% 9AA^869i_a@4_XXXX UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri;Wingdings5. *[`)TahomaACambria Math"1